Folkmusik i skolan åk 3-6

Barn behöver levande musik!

 

Idag produceras musik via datorer och många barn har aldrig själv alstrat en ton eller hört musik ”live” med akustiska instrument.

Vi vill förmedla glädjen i att kunna spela själv eller i grupp. ”Skapande skola”, Skolverkets måldokument och ”prova-på” är centralt med mottot ”vi vill – vi kan – vi vågar”.

Berättarkonsten som tradition och skapandet via musik blir en bro från det förflutna till nuet och hjälper oss att förstå varandra och oss själva.

Ett avbrott i den vanliga skoldagen, som syftar till att med praktiskt musicerande som ”verktyg” skapa förutsättningar för integration och möten över generationsgränserna.

418total visits,1visits today