”Sommar-prova på”

Musik till barn på sommaren!

Barns intresse för ett instrument väcks av, att själv praktiskt erfara och flesta barn väljer ett instrumentet som tilltalar dem. Spelträffarna är ett ypperligt tillfälle, att ”få känna på” ett instrument!

MoMMusiks erfarenheter under många år visar att ”möte” med ett instrument väcker lust och intresse!

Reflektioner från skolorna:

  • ”Mycket uppskattat bland elever och lärare.” ”Har blivit en tradition på vår skola.” Även skolledarna stödjer och är positivt inställda till besöken.
  • ”Väcker intresse för folkmusik, vilket med deltagande barn följer med till hemmen och är integrerande, socialt och generationsöverskridande”.

”Prova på” nyckelharpa och dragspel under sommaren!

En lycklig tjej som första gången i livet fick ”prova på”!
Dragspel fascinerar alla barn!

Till ALLA arrangörer av spelträffar:

Bjud gärna in barn till sommarkurser!

  • Barnen delas i grupper, som provar var sitt instrument under 2×45 min i var sitt rum och därefter byter grupperna plats!
  • Under följande 2×45 minuter jobbar barnen med det andra instrumentet.
  • En rast för mat på 40 min planeras in mellan instrumentbyten
  • Pris: 7 000:- + resa, ev. logi + moms
  • Bokning minst 3 mån före.

Tips: Arrangörer kan ta ut en liten avgift, söka bidrag, kommunalt och regionalt kulturstöd eller annan sponsring.

Epost: mommusik@gmail.com / mobil: 0707 13 92 32 eller 0706 84 59 65

1722total visits,1visits today